شباهت حضرت بقية الله ارواحنا فداه به حضرت موسي علي نبينا و آله و عليه السلام

عن ابي عبدالله عليه السلام: «في القائم شبه من موسي بن عمران...خفاء مولده و غيبته من قومه». منتخب الأثر: ص 300 الحديث 4.   

 امام صادق عليه السلام فرمودند: «قائم عليه السلام شباهتي با موسي بن عمران دارد كه آن مخفي بودن تولد و غيبتشان از قومشان است».

   

/ 4 نظر / 16 بازدید
(psy133)

اين تفسير داره واااااا موسی