سرچشمه ساقی کوثر

hufzsz.jpg 

دوستی لطف کرده بود و قطعه ای از اشعار خودش رو برای منجی فرستاده بود تا در این صفحه درج شود. از توجه این دوست عزیزسپاسگذارم 

مردی زکننده‌ی در خیبر پرس
                اسرار کرم زخواجه‌ی قنبر پرس
گر طالب فیض حق بصدقی حافظ
                سرچشمه‌ی آن زساقی کوثر پرس

                                                           «م . ا. ز»

/ 3 نظر / 29 بازدید
روح الله

سلام بزرگوار... مدد علی یارت باشد هر جا که خانه داری.... همت مهمان ماست.... یا زهرا(س)

یه بنده ی خدا

_ $$$$$$___________سلام ______________$$$$$ __$$$$$$$$*________خوبی؟________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,___منم خوبم______,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ .____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______****$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ * ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$*,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*______ آپ کردم______*___ '*,, ,,,,.;*___میای دیگه؟!___---__یعنی باید بیای____ '**,,,, *.° ? ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o .................O....° ............o°°O.....o ...........O....

منصوری

امام زمان از اینکه معرفت ندارم بهتون واقعا شرمنده اما چه فایده ....